Blogs

Ny-udlærte børstenbindere i Århus afdelingen

Winni, Stine og Anne Kristine som udlærte børstenbindere

Vi har kunnet fejre 3 ny-udlærte børstenbindere i vores afdeling i Århus, som har været igennem den gode interne uddannelse, som består af flere moduler. Som børstenbinder kan man teknikkerne i faget, kender materialerne og hvordan de skal behandles. Børstenbinderne kender også til brug af værktøjer og bændelmaskiner, mv., så de kan lave hen ved 60 forskellige produkter med 12 - 15 forskellige materialer.

Grundlag for nye relationer - vævere er i T19 fællesskabet

Skilt i opgangen T19, 1.sal med 8 virksomheder

Siden 2005 hvor væveafdelingen blev genetableret som et håndværksfag på Tomsgårdsvej, så har der været en løbende udvikling. Tina Wibe var med til at starte afdelingen her, så der kunne blive et samarbejde over til væverne i Århus, som var igang nogle år før. I de første år var der fokus på at væve viskestykker i forskellige vævestile. I de senere år er væveværkstedet vokset og det betød at pladsen på 3.sal blev for trang.

Sider

Abonnér på RSS - blogs