Info

Blindes Arbejde er en erhvervsdrivende fond med et formål om at uddelingsmidler (såfremt der er overskud) skal geninvesteres i virksomheden til gavn for at skabe flere arbejdspladser til borgere, der er blinde eller svagsynede.

Bestyrelsen består at John D. Heilbrunn, Hans Rasmussen, Anne Sandbeck, Thomas Dickson, Mette Dyhr og medarbejderrepræsentanterne Christian Gylche og Tina Wibe samt direktør Kristin Espedal.

Blindes Arbejde tilbyder flere muligheder for beskæftigelse og er godkendt til tilbud under Serviceloven, som fremgår af www.tilbudsportalen.dk. I denne sammenhæng har vi samarbejde med mange kommunale forvaltninger på voksen- og handicapområdet, samt jobcentre. I samarbejde med jobcentre og andre aktører indgår vi gerne i jobafklaringer og ressourceforløb. Vi samarbejder gerne med kommuner omkring udvikling af det socialøkonomiske område, og deltager i flere lokale netværk omkring dette.

Københavns kommune er myndighed omkring godkendelser og tilsyn for alle enhederne og tilbudene under Serviceloven.

Blindes Arbejdes revision varetages af revisionsfirmaet Redmark, og Årsrapporten foreligger hvert år i maj, hvor den rapporteres til Erhvervsstyrelsen.