Jubilæum – 90 år som socialøkonomisk virksomhed

Jubilæum – 90 år som socialøkonomisk virksomhed

I 1929 åbner Blindes Arbejde A/S på Jagtvej og i 2019 fejres 90 års Jubilæum på Tomsgårdsvej. Åbent hus med besøg af Socialborgmester Mia Nyegaard.

Tirsdag d.9.april er der officiel fejring af 90 året for Blindes Arbejdes stiftelse. Vi skal fejrer et ‘flagskib’ indenfor beskæftigelse af blinde og svagsynede håndværkere.

Dagen starter næsten som den plejer, men der bliver selvfølgelig også gjort klar til de mange gæster der er inviteret og de gæster som har læst om begivenheden på de sociale mediere. Kl. 10 byder Direktør Kristin Espedal velkommen og indleder dagens program med et kort rids om historien. Vigtigst i hele fortællingen er de medarbejdere, der er og har været tilknyttet gennem årerne. Det har været mange, mange hundrede med synshandicap, der gennem de 90 år har haft et arbejdsfællesskab med faglige og sociale relationer.

Blindes Arbejdes DNA – kerneværdien har altid handlet om at fremstille kvalitetshåndværk og sælge det for at kunne skabe nye og flere arbejdspladser. I gennem 90 år var storhedstiden i 1950 – 70’erne med op til 320 medarbejdere, 13 butikker, 5 salgsvogne og en omsætning på ca. 16.5 mill. I 1980’erne var det øjensynlig ikke længere populært at fremstille håndværk eller der kan have været andre årsager til at medarbejderantallet gik ned til ca. 32 og ingen butikker. I 1976 var aktieselskabet blevet en selvejende institution i Københavns kommune. I 2005 bliver Blindes Arbejde en erhvervsdrivende fond og der er kommet udvikling igen frem til i dag.

Efter det historiske indblik giver arkitekt og design Thomas Dickson sit bud på håndværkets historie og hvad industrialiseringen betød for forståelsen af håndværk og især forståelsen af den umage og finesse der lægges i håndværket. Hvordan håndens arbejde passer godt til det at føle, mærke og sanse materialerne. Der er en ny bølge på vej om interesse for håndværket, materialerne, forbruget og at ting skal kunne holde.

Det støttes op af Helge Rasmussen, der forklarer hvordan han er begejstret for samarbejdet gennem 16 år og fortæller en anekdote om en kunde, der skulle have en ny opvaskebørste efter 12 år.

Gæsterne havde det meste af dagen mulighed for at møde håndværkerne i produktionen – stoleflet, børstenbinding, kostetræk og vævning. Hører håndværkernes eller nogle af de øvrige medarbejderes historier.

Midt på dagen lå de officielle jubilæumstaler. Socialborgmester Mia Nyegaard lagde for og herefter Bestyrelsesformand John Heilbrunn, som også er næstformand i Dansk Blindesamfund og sidst Direktør for Selveje Danmark Jon Krog.

Socialborgmester Mia Nygaard lykønskede og gav udtryk for vigtigheden af socialøkonomiske virksomheder, som netop kan løfte opgaver kommunen ikke kan. Der blev også givet positiv tilkendegivelse af at kommunen kan være særligt opmærksom på at handle med disse virksomheder. Borgmesteren fortalte om hvordan hun selv benyttede sig af dette til udvalgsfrokoster.

Bestyrelsesformand John Heilbrunn var inde på hvor stor ledighed der er for synshandicappede og dermed også vigtigheden i at der er jobmuligheder. Herunder også den betydning forskellige lovgivningerne har for hvordan man kan hjælpes ind på arbejdsmarkedet. Igennem mange år har den primære beskæftigelse være via beskyttet beskæftigelse, men indenfor de senere år er der skabt fleksjob.

Direktør Jon Krog gav et godt indblik i selvejets historie med den danske stærke tradition for civilsamfundet som initiativtager til nye løsninger. Henviste bl.a til det hæfte der forsynligt er udgivet ‘Selvejets Historie’. Jon inddrog de mange balancer og samarbejdsflader der er i at kunne drive en socialøkonomisk virksomhed.

De officielle taler blev optaget af Henrik Olsen fra Blindehistorisk Selskab og kan senere høres som lydfil og podcast.

Dagens sidste ‘talk’ var med Anne-Mette Scheibel fra Resonans, som indledte med at få tilhørerne ved ‘talken’ til præsenterede sig for hinanden, og gav herefter indlægget om hvordan vækst kan skabes gennem partnerskaber og designledelse. Dette med udgangspunkt i projektet FLOW, som var afviklet i 2017 – 2018, hvor der på flere måder blev arbejdet med at gøre organisationen mere agil, hvilket Anne-Mette havde været meget imponeret over hvordan medarbejderne og lederne havde arbejdet med omkring dette sammen med designleder Louise Werge.

Oplægget til en videre snak omkring samskabelse, sociale investeringer og overrækkelsen af 90 års aktien til Anne-Mette fra direktør Kristin Espedal. 90 års aktien, som skal lanceres som en mulighed for både privatpersoner og virksomheder til at Blindes Arbejdes mission om flere og nye arbejdspladser.Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Følg hverdagen i en socialøkonomisk håndværkervirksomhed.
Vi udsender løbende nyhedsbreve om nye aktiviteter, gode tilbud og rabatter.