Produktionsleder med flair for håndværk og socialøkonomi

Vi søger en produktionsleder der kan tiltræde hos os 1. november 2017.

'Kloge hænder' i arbejde

Blindes Arbejde er en erhvervsdrivende fond med et dagligt fokus på medarbejdernes kompetencer inden for håndværk, design, produktion og salg via detailbutikker og erhvervssalg. Et af fondens centrale formål er jobskabelse til blinde og svagsynede, således at kompetencer og ressourcer anvendes bedst muligt gennem en ansvarlig rummelighed.

Blindes Arbejde har i de seneste år været gennem en rivende udvikling, og dette vil fortsætte i årene fremover. Stillingen som produktionsleder er en helt ny stilling, der etableres efter en omstrukturering, og på en ny måde samler hele det håndværksområde, hvori der arbejdes med produkter i træ og en række andre materialer.

Organisatorisk indgår produktionslederen med direkte reference til direktøren. Der vil være tæt samarbejde med kvalitets- og uddannelseslederen for børster og kosteproduktionen, og tværgående samarbejde med butiks- og afdelingsledere. Det er naturligt for ledelsen på alle niveauer at være med i driftsopgaverne, hvilket giver både en nærværende og dynamisk hverdag.

Stillingsindholdet

Som produktionsleder er du ansvarlig for at dække de opgaver, der relaterer sig til den daglige produktion af børster, koste og stole.

Arbejdsopgaverne:

 • Daglig ledelse af driften med fokus på bæredygtighed og flow
 • Involvering og engagering af medarbejderne, så ressourcer og kompetencer kommer i spil alt efter de enkeltes forudsætninger
 • Udførelse af praktiske produktionsopgaver inden for håndværksområdet – træ, plast, plantefibre, mv.
 • Instruktion og inspiration af medarbejderne, elever og praktikanter i arbejdsopgaverne, samt give mundtlig og skriftlig feedback
 • Udarbejdelse af produktionsplaner og varetagelse af indkøb af råvarer til produktionen.
 • Medvirken til at implementere ’code of conduct’ for vores leverandører – også hvor vi medvirker i en leverandørkæde
 • Udarbejdelse af input til årligt budget og målsætninger for produktionen
 • Afholdelse af afdelingsmøder, MUS samtaler og generelt arbejde med inkluderende kommunikation
 • Samarbejde med designere og samarbejdspartnere internt og eksternt for at understøttende produktudviklingen

Kvalifikationer:

 • Ledelseserfaring – gerne fra produktionsvirksomhed med salg både til detail- og engroskunder og/eller socialøkonomisk virksomhed
 • Solide faglige kompetencer inden for håndværksområdet og gode evner til at udføre det praktiske arbejde
 • Stærke kompetencer inden for produktionsplanlægning med optimering af ressourcestyring
 • Kendskab og erfaring med budgetlægning og produktionsøkonomi
 • Kendskab til sikkerhed og arbejdsmiljø

Vi lægger vægt på, at:

 • Du er selvstændig, engageret, arbejder proaktivt og løsningsfokuseret
 • Du kan holde fokus på kerneopgaverne og motivere andre omkring dig til det samme
 • Du er struktureret omkring arbejdsopgaverne og god til at formidle til både ledelse og medarbejdere
 • Du har et godt humør og trives i en virksomhed, hvor service og kvalitet er et naturligt bindeled i samarbejdet
 • Du er en stærk kommunikator i såvel skrift som tale
 • Du har interesse i at arbejde med flere bundlinjer – økonomisk, social og miljømæssig

Vi tilbyder:

 • Et spændende job i en dynamisk og innovativ virksomhed
 • Udfordringer - både på det personlige og faglige plan
 • En unik arbejdsplads
 • Mulighed for fleksible arbejdstider, personalerabat på vores produkter, muligheder for brug af kompetenceudvikling via kompetencefonde, mv.

Stillingen er en fuldtidsstilling – 37 timer.

Såfremt der er spørgsmål til stillingen kan direktør Kristin Espedal kontaktes på mobil 6184 9693 eller e-mail ba@blindes-arbejde.dk. Hertil bedes du også sende din ansøgning og C.V.