Butiksleder med socialt indblik og flair for håndværk og design.

Butiksleder med socialt indblik og flair for håndværk og design.

Blindes Arbejde er en erhvervsdrivende fond med et dagligt fokus på medarbejdernes kompetencer inden for håndværk, design, produktion og salg via detailbutikker og erhvervssalg. Et af fondens centrale formål er jobskabelse til blinde og svagsynede, således at kompetencer og ressourcer anvendes bedst muligt gennem en ansvarlig rummelighed.

Blindes Arbejde søger en butiksleder for vores nye butik i Ikast-Brande kommune, der kan være med til at styrke både salget og ’ansigtet ud ad til’ og optimere den daglige drift ved selv at være med til at vise vejen gennem det praktiske arbejde og en styrkebaseret ledelsestilgang.

Stillingen er en helt ny stilling, der etableres i forbindelse med, at vi åbner en butik med håndværksproduktion i Multihuset ’Hjertet’ i Ikast-Brande kommune.

Organisatorisk indgår butikslederen på samme ledelsesniveau som de øvrige mellemledere. Der vil være tæt samarbejde med øvrige butiks/afdelingsledere, samt vores uddannelsesansvarlige for hhv. butiksassistenter og håndværkere i børsteproduktion. Tværgående samarbejde er i fonden naturligt for ledelsen på alle niveauer at være med i driftsopgaverne, hvilket giver både en nærværende og dynamisk hverdag.

Stillingsindholdet

Som butiksleder er du ansvarlig for at dække de opgaver, der relaterer sig til den daglige drift af butikken og herunder også planlægning og assistance omkring det håndværksarbejde, som udføres i afdelingen.

Arbejdsopgaverne:

 • Ansvar for at drift af butikken/afdelingen fungerer optimalt i forhold til at repræsentere Blindes Arbejdes værdier og identitet.
 • Ansvar for at kunderne får positive oplevelse af salget og servicen fra start til slut.
 • Ansvar for at alle medarbejdere, praktikanter og elever i afdelingen har relevante arbejdsopgaver i forhold til deres ressourcer og kompetencer.
 • At sikre samarbejde omkring den socialfaglige indsats med den socialfaglige stab og eksterne samarbejdspartnere.
 • At sikre optimale arbejdsgange og en god vagtplan i afdelingen, således af butik og afdeling kan have åbent min. 5 dage om ugen og øge åbningstiden til 7 dage.
 • Sikre samarbejde med øvrige salgsorganisation, produktion og lager, samt administration.
 • Indgå i at udarbejde oplæg til instruktioner, modtagelse og klargøring af opgaver til elever/praktikanter, samt sikre referater fra evt. afdelingsmøder, fremmødeskemaer, lønskemaer, MUS samtaler, mv.

 

Kvalifikationer:

 • Ledelseserfaring – gerne fra lignende stilling, hvor faget er i højsædet sammen med en social dimension.
 • Solide faglige kompetencer indenfor afsætning og salg, kundesegmenter og trends, samt driftsøkonomi.
 • Fagligt kendskab til oplæring af elever og medarbejdere ift. butiksfaget og gerne håndværk.
 • IT superbruger – Microsoft Office, C5 og gerne kendskab til Navision.

 

Vi lægger vægt på, at:

 • Du er selvstændig, engageret, arbejder proaktivt og løsningsfokuseret.
 • Du kan holde fokus på kerneopgaverne og motivere andre omkring dig til det samme.
 • Du er struktureret omkring arbejdsopgaverne og god til at formidle økonomisk forståelse til både ledelse og medarbejdere.
 • Du har et godt humør og trives i en virksomhed, hvor service og kvalitet er et naturligt bindeled i samarbejdet.
 • Du er en stærk kommunikator i såvel skrift som tale.
 • Du har interesse i at arbejde med flere bundlinjer – økonomisk, social og miljømæssig.

 

Vi tilbyder:

 • Et spændende job i en dynamisk og innovativ virksomhed
 • At du bliver udfordret både på det personlige og faglige plan
 • En unik arbejdsplads
 • Mulighed for fleksible arbejdstider, personalerabat på vores produkter, muligheder for brug af kompetenceudvikling via kompetencefonde, mv.

 

Stillingen er på 25 - 30 timer med forventet øgning til 32 timer.

 

Såfremt der er spørgsmål til stillingen kan direktør Kristin Espedal kontaktes på tlf. 38380025 eller 6184 9693.

Der tages løbende stilling til ansøgninger, der kommer ind og senest d.26.11 er der lukket for yderligere ansøgninger. Ansøgningen med evt. bilag sendes til job@blindes-arbejde.dk Samtaler afholdes i uge 48/49.  Stillingen ønskes besat d.17.12. eller snarest herefter.