ER DU VORES NYE SOCIALRÅDGIVER?

Vil du være med til at skabe arbejdspladser til blinde og svagysnede i forskellige partnerskaber og i vores virksomhed, så er det dig vi gerne vil byde velkommen.

Udlærte børstenbindere i Århus

Social & Job hos Fonden Blindes Arbejde søger socialrådgiver.

Blindes Arbejde er en socialøkonomisk virksomhed med et dagligt fokus på medarbejdernes kompetencer inden for håndværk, design, produktion, lager og salg.

 Fondens centrale formål er jobskabelse til blinde og svagsynede, således at kompetencer og ressourcer anvendes bedst muligt gennem en ansvarlig rummelighed.

Blindes Arbejde har i de seneste år været gennem en rivende udvikling og dette vil fortsætte i årene fremover. I 2019 har vi valgt at satse på én socialrådgiver funktion i Øst Danmark med dagligt virke fra vores hovedafdeling i København og én socialrådgiver funktion i Vest Danmark med dagligt virke fra en af vores afdelinger i Jylland. Derfor søger vi nu en socialrådgiver til Øst Danmark, der vil være med til at udvikle det fortsatte samarbejde med socialforvaltninger og jobcentre til gavn for borgere med synshandicap.

Indeholdt i denne stilling vil også være udvikling af projekter og deraf fundraising indenfor det socialøkonomiske felt med social impact, beregning af den økonomiske og sociale værdi, der skabes for samfund (kommunen) og for borgerne (job og øgede kompetencer og ressourcer).

Stillingsindholdet

Som socialrådgiver i ’Social og Job’ vil du indadtil i organisationen have ansvar for at alle med synshandicap har rette kompenserende forhold, og du vil samarbejde tæt med faglederne, herunder også give fornøden faglig sparring. Udadtil er det dit ansvar at styrke rådgivning og indgåelse af aftaler med socialforvaltninger, jobcentre og øvrige samarbejdspartnere.

Arbejdsopgaverne:

 • Borgerforløb med intern visitation, planlægning af forløb og udarbejde skriftlig dokumentation til Jobcentre og Socialforvaltninger.
 • Udarbejde ansøgninger om hjælpemidler og andre kompenserende behov.
 • Rådgivende salg til socialforvaltninger og jobcentre, samt andre samarbejdspartnere.
 • Indsats med måltal for beskæftigelse på årstal efter Serviceloven og Lov om Aktiv beskæftigelsesindsats
 • Fremme samarbejder via Samarbejds- og samhandelskontrakter med kommunerne.
 • Registrering og måling af social effekt i form af selvforsørgelse, kompetencer og parametre indenfor øget samfundsgevinst (socialberegner).
 • Arbejdsgange mellem stabsfunktionen og fag/butikslederne, herunder faglig sparring omkring lovgivning, metoder og værktøjer.
 • Fundraising til beskæftigelsesområdet – udviklingsprojekter der øger kompetencer og skaber jobmuligheder.

Derudover skal der lægges vægt på at implementere model for registrering af social effekt med tydeliggørelse af dette i relation til virksomhedens CSR og code of conduct. I en form så det bliver tydeligt for samarbejdspartnere og medarbejdere hvilke resultater BA skaber.

Dine kvalifikationer:

 • Uddannet socialrådgiver gerne med erfaring fra jobcenter eller lign.
 • Indgående viden og kendskab til kommunal praksis, kvalitetsmål og resultatmål, politikker og indsigt i serviceniveauer.
 • Indsigt i lovgivningerne indenfor Serviceloven og Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.
 • Faglig viden om hvordan der kan arbejdes med kompetence- og kvalifikationsmål.
 • Kompetencer indenfor skriftlig dokumentation til progressionsrapporter, kontrakter, tilbuds- og samarbejdsaftaler, interne værktøjer og redskaber til ledere og medarbejder.
 • Viden om og interesse i projektbeskrivelser, projektansøgninger, fundraising, evalueringer.

Vi lægger vægt på, at:

 • Du er selvstændig, engageret, arbejder proaktivt og løsningsfokuseret.
 • Du kan holde fokus på kerneopgaverne og motivere andre omkring dig til det samme.
 • Du er struktureret omkring arbejdsopgaverne og god til at formidle viden til både ledelse og medarbejdere.
 • Du har et godt humør og trives i en virksomhed, hvor service og kvalitet er et naturligt bindeled i samarbejdet.
 • Du er en stærk kommunikator i såvel skrift som tale.
 • Du har interesse i at arbejde med flere bundlinjer – økonomisk, social og miljømæssig.

Vi tilbyder:

 • Et spændende job i en dynamisk og innovativ virksomhed
 • At du bliver udfordret både på det personlige og faglige plan
 • En unik arbejdsplads
 • Mulighed for fleksible arbejdstider, personalerabat på vores produkter, muligheder for brug af kompetenceudvikling via kompetencefonde, mv.

Stillingen er på 30 – 32 timer.

Såfremt der er spørgsmål til stillingen kan direktør Kristin Espedal kontaktes på mobil 6184 9693 eller e-mail ke@blindes-arbejde.dk

Din ansøgning skal sendes til job@blindes-arbejde.dk. Der tages løbende stilling til ansøgninger og seneste frist er d.2.1.2019 kl.9. Der afholdes samtaler primo januar 2019. Stillingen ønskes besat d.1.2.2019 eller snarest herefter.