Jubilæums år - 90 år som socialøkonomisk virksomhed

Blindes Arbejde blev etableret i 1929, hvor tiderne var anderledes og der ikke var noget der hed socialøkonomi, men civilsamfundet gjorde en indsats for at skabe muligheder indenfor forskellige interesseorganisationer.

Håndværker der har fejret 55 års ansættelse hos Blindes Arbejde

Missionen for at skabe meningsfuld beskæftigelse for blinde og svagsynede har været gennemgående i 90 år. Kombinationen af håndværk med kvalitet og gode materialer, samt salget til private forbrugere og erhvervslivet har været det bærende forretningskoncept. Samarbejdet med kommunale indsatser, jobskabelse og uddannelse har skiftet gennem tiderne, som forskellige paradigmer og reformer har været gældende for beskæftigelsesindsatser.

Blindes Arbejde følger med tiden og bliver ved med at skabe jobs for blinde og stærkt svagsynede. Vi gør det gennem samarbejder med kommunernes socialforvaltninger og jobcentre, samt en række gode samarbejdspartnere som Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS), All Ears der laver kompetenceforløb for telemarketing medarbejdere, Væksthuset og andre aktører, der arbejder med afklaring af borgere og deres arbejdsevne. Et nært samarbejde med Dansk Blindesamfund giver også mulighed for at finde løsninger for blinde og stærkt svagsynede der skal igang igen eller finde en anden vej på arbejdsmarkedet.

Blindes Arbejde samarbejder omkring praktikpladser, afklaringsforløb og jobskabelse. Siden 2013, hvor den nye fleksjob reform kom til er der skabt 19 fleksjob i virksomheden, og vi har 2 nyansatte, som starter i vores nye afdeling i Ikast-Brande kommune.

I Blindes Arbejde ved vi at man kan være en dygtig håndværker, butiksmedarbejder, lagermedarbejder, servicemedarbejder når vi tager udgangspunkt i de ressourcer og kompetencer der er og bygger videre på dem. Vi er gennem 2017 og 2018 blevet meget optaget af at opbygge kompetencer og faglighed via samarbejde med uddannelsesinstitutioner. For få med synshandicap har nemlig en uddannelse, den kan også være meget forældet eller har måske ikke været brugbar på arbejdsmarkedet. Vi har oprettet et BA Akademi for butiks- og salgsassistenter hvor vi anvender AMU systemets kurser. Vi har udviklet mere på vores interne håndværksuddannelse og træning indenfor børstenbinding og stoleflet. Træning som vi gerne vil kombinere mere til EGU forløb.

Håndværket eller håndværkene har været Blindes Arbejdes varemærke siden stiftelsen. At lave kvalitetsprodukter, som kan sælges på markedsvilkår har til alle tider været betydningsfuldt og givet faglig stolthed. Her skal vi også følge med tiden og med kundernes ønsker. Siden 2014 hvor vi startede samarbejde med Designskolen i Kolding omkring brug af design til produktudvikling, skabe med-design metoder for vores vævere og indgået samarbejder med forskellige designere omkring nye produkter, og lavet specialopgaver til erhvervskunder. Gennem et spændende projekt med designledelse og produktionsflow har vi arbejdet med FN's verdensmål og virksomhedspartnerskaber. Vi vil gerne skabe endnu bedre resultater i CSR samarbejder.

I år skal vi markere vores 90 ÅRS JUBILÆUM på flere måder, så hold dig orienteret.