Arbejde og Oplæring

Håndholdt instruktion af væver

Vores vigtigste mission er at skabe gode arbejdspladser til blinde og svagsynede indenfor håndværk, lager, butik, salg og andre områder, der kan være relevante for Den erhvervsdrivende fond Blindes Arbejde. Vi har fokus på, at man som blind eller svagsynet finder det fag og de arbejdsopgaver, der passer til de kompetencer og ressourcer, man har eller gerne vil have. I håndværksfagene har vi et motto, der hedder, at 'kloge hænder' laver det bedste håndværk og på butiks-, lager- og salgsområderne bruger vi nærværet i dialogen til at imødekomme kundernes behov.

 

Vi er flest børstenbindere og vævere, som sammen med dygtige kurve-og stoleflettere holder gang i de stolte håndværkstraditioner. I nogle år har vi været igang med produktion af trædrejede produkter i vores afdeling i Horsens.

I vores 5 butikker er det butiksarbejdet med salg og service, der er i fokus. Vi er optaget af både at præsentere kunderne for vores egne håndværksprodukter og for en række andre produkter, som vores butiksledere udvælger, så det passer til den kvalitet og design, samt sociale og miljømæssige bæredygtighed, som vi ønsker at tilbyde kunderne.

Salg og service er samtidigt omdrejningspunktet for vores færdigvarelager og erhvervssalgsafdeling i hovedafdelingen i København NV.

Vi tager løbende imod medarbejdere, der gerne vil arbejde indenfor et af vores fagområder eller måske prøve forskellige områder for at finde frem til netop det felt, der passer til interesse, kompetencer og ressourcer.

Når vi tager imod nye medarbejdere, kan det både være gennem aftale om beskyttet beskæftigelse (§103), job på særlige vilkår, fleksjob eller det kan være i en virksomhedspraktik, hvor man skal finde frem til, hvordan egne ressourcer og kompetencer bedst kommer i spil.

Vi forsøger også i en løbende udvikling at skabe mulighed for flere jobåbninger, hvor man som medarbejder kan bruge sine ressourcer i stillinger, der er tilpasset i arbejdstid.

Omkring oplæring og uddannelse har vi indenfor vores håndværksfag udviklet forskellige praksislæringsforløb, hvoraf nogle afsluttes med diplomer. I vores interne oplæring gør vi meget ud af at indtænke, hvordan faget bedst læres gennem de taktile og audiotive sanser. Oplæring og udvikling af kompetencer er vigtig for alle, og især når man ønsker at blive en dygtig håndværker, er dedikation og træning alfa omega. Vi vil fremme de 'kloge hænders' arbejde og generelt støtte alle i at finde arbejdsopgaver, som dekan være gode til og få anerkendelse for i sit arbejdsfællesskab.  Vi samarbejder med skoler og uddannelsesteder, der er relevante for de forskellige fagområder. Disse samarbejder handler både om at udvikle fagområderne og medarbejdernes kompetencer, og derfor har vi indgået samarbejde med bl.a. Designskolen Kolding omkring med-design i vævefaget.

I starten af 2017 har vi igangsat projektet BA Akademi, hvor vi i samarbejde med Niels Brock Handelsskole udvikler en uddannelsesmodel der har til formål at give alle vores butiks- og salgsmedarbejdere mulighed for at få flere faglige kompetencer. Sigtet er at vi i 2018 har mulighed for også at tage handelsskole elever i praktik i vores butikker, så man som synshandicappet kan få en uddannelse som salgsassistent. 

Blindes Arbejde er optaget af at udvikle arbejdspladser til blinde og svagsynede, samt hjælpe med til at afklare hvad man har af muligheder indenfor vores virksomhed eller andre arbejdspladser. ´Derfor tilbyder vi forskellige praktikker, ressourceforløb, jobafklaring og elevforløb. Gerne i samarbejde med jobcentre, andre aktører, uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Vi har i de seneste år haft flere rigtig gode samarbejder, som vi meget gerne udbygger til strategiske partnerskaber.

Vi modtager meget gerne henvendelser fra synshandicappede. Hvis du er ledig, under uddannelse eller blot er interesseret i at høre om mulighederne hos os, så kontakt os endelig. Såfremt det drejer om virksomhedspraktik, ressourceforløb, jobafklaring, elevforløb, beskyttet beskæftigelse, så kontakt socialfalige medarbejder Gerd Conrad, gc@blindes-arbejde.dk . Er du sagsbehandler fra jobcenter, anden aktør eller kommunalt handicapcenter er det ligeledes Gerd Conrad du skal kontakte. Det fremgår af tilbudsportalen.dk, hvilke muligheder vi har i følge Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og Serviceloven.

Såfremt det drejer sig om jobåbninger indenfor job på særlige vilkår, fleksjob eller andre stillingsopslag, så kan du kontakte direktør Kristin Espedal, ke@blindes-arbejde.dk

Såfremt du er interesseret i at læse om forskellige jobtyper og jobåbninger i 2017, så læs mere i nedenstående JOBKATALOG.