Nye medlemmer i bestyrelsen

Nye medlemmer i bestyrelsen

Fonden Blindes Arbejde står lige foran sit 91 år som socialøkonomisk virksomhed og dermed en af de ældste i Danmark. Der er hele tiden forandringer i samtiden, både når det gælder behovet for at skabe flere arbejdspladser for personer med synshandicap og omkring det at drive virksomhed med økonomiske, sociale og miljømæssige bundlinjer.

I den øverste ledelse af fonden – i fondes bestyrelse er der derfor behov for kræfter og kompetencer der matcher både de muligheder og udfordringer virksomheden står overfor på givne tidspunkter. Vi har budt velkommen til 3 nye bestyrelsesmedlemmer her med udgangen af marts måned, der er klar til at styrke og udvikle virksomheden i de kommende år.

Kenneth Flex er partner i managementkonsulenthuset A-2, og kommer ind med en stor viden som tidligere direktør og vicedirektør indenfor social-, arbejdsmarekds- og sundheds- og ældreområderne i Gentofte, Køge og Frederiksberg kommune. Kenneth kommer ind med viden og kompetencer indenfor udvikling, organisering og ledelse i den offentlige sektor. I den forbindelse også en bred indsigt i vilkår og krav til leverandører og samarbejdspartnere til det offentlige.

Anna Porse Nielsen er adm. direktør i rådgivningsvirksomheden Seismonaut og kommer ind med meget stor erfaring i krydsfeltet mellem forretningsudvikling, innovation og organisationsudvikling. Anna har 15 års erfaringen som rådgiver indenfor oplevelsesøkonomi og deraf viden indenfor branding, marketing og kunderelationer.

Steen Malmberg er Partner Den Sociale Kapitalfond Management og kommer ind med stor erfaring med virksomhedsdrift. Steen har arbejdet for internationale og danske virksomheder på direktionsniveau – typisk CEO eller COO. Steen har via sit arbejde i Den Sociale Kapitalfond en særlig fokus på krydsfeltet mellem flere bundlinjer og hvordan virksomheder kan vedblive med udvikling af den sociale ansvarlighed i virksomheder samtidigt med det er en god forretning.

Lidt før de nye bestyrelsesmedlemmer blev udpeget af bestyrelsen jf. vedtægterne for fonden, så kunne vi takke to bestyrelsesmedlemmer der har være med i 5 og 6 år, nemlig Arkitekt og designer Thomas Dickson og jurist Anne Sandbeck. De har gjort en stor indsats for bl.a. udvikling af produkter og designs, samt åbninger af afdelinger, gennemførelse af en række udviklingsprojekter bla. med BA Akademi og HOW designet, samt øgning af antallet af fleksjob ansatte i Blindes Arbejde. STOR TAK for deres indsats, viden og engagement. 

Bestyrelsen består udover udpegede bestyrelsesmedlemmer af formanden John Heilbrunn (Dansk Blindesamfund), Hans Rasmussen (Dansk Blindesamfund) og medarbejderrepræsentanterne Tina Wibe og Christian Gylche.

Der kommer foto af bestyrelsen senere, når dette efter COVID-19 bliver muligt at samles for at tage.Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Følg hverdagen i en socialøkonomisk håndværkervirksomhed.
Vi udsender løbende nyhedsbreve om nye aktiviteter, gode tilbud og rabatter.