Den erhvervsdrivende fond Blindes Arbejde

En støvekost i balance på bord

Den gode historie hos os er, at vi skaber balance mellem godt håndværk og socialøkonomisk bæredygtighed

Blindes Arbejde blev stiftet i 1929 som aktieselskab, fra 1984 var virksomheden selvejende revalideringsinstitution med driftsoverenskomst i Københavns Kommune. I 2005 blev virksomheden etableret som selvstændig erhvervsdrivende fond. Siden stiftelsen i 1929 har Blindes Arbejde været landsdækkende.

Vi er en håndværksvirksomhed, der fremstiller produkter til private husstande, til erhvervsvirksomhederne og kommunale arbejdspladser, som har behov for koste, børster, tekstiler og kurve af gode råvarer og med lang holdbarhed.

Missionen er at vi skal skabe flere job- og beskæftigelsesmuligheder for blinde og svagsynede, og det gør vi ved at øge opmærksomheden på 'de kloge hænder'  og 'nærværende kundeservice' som stærke kompetencer og ressourcer.

Visionen er at blive nationalt og internationalt anerkendt for vores design og håndværksprodukter, samt nærværende kundeservice i alle vores salgskanaler. Dette med en tydelig balance mellem vores sociale og økonomiske bæredygtighed.

Værdierne er Ansvarlig Rummelighed, Kvalitet og Service, Fleksibilitet og Udvikling.

Bestyrelsen for fonden består af formand John D. Heilbrunn (Næstformand i Dansk Blindesamfund, Cand. Jur., tiltrådt nov. 2014), samt bestyrelsesmedlemmer Hans Rasmussen (Formand for Uddannelses- og beskæftigelsesudvalget i Dansk Blindesamfund, tiltrådt september 2007), Anne Sandbeck (Cand. Jur. og Master i Organisationspsykologi - MPO, tiltrådt nov. 2013), Thomas Dickson (Arkitekt, designer og tillægsudd. i journalistik, tiltrådt nov. 2013), samt medarbejderrepræsentanter Christian Gylche (valgt ind i nov. 2015 og genvalgt i februar 2017) og Tina Wibe (valgt ind i februar 2017). Den erhvervsdrivende fond drives efter god fondsledelse læs mere i nedenstående artikel (pdf).

Vi er ca. 75 medarbejdere med direktør Kristin Espedal. Vi er stolte af, at mere end 70% af vores medarbejdere har et synshandicap, fordi vi ved, at alle kan byde ind med de ressourcer de har, når rammer og forventninger matcher hinanden. Medarbejderne tæller alle typer af ansættelser og beskæftigelsesforhold; fra fuldtidsjob på ordinære vilkår til frivillige og lidt over 10% er i fleksjob. Job på særlige vilkår og beskyttet beskæftigelse er også arbejdsmuligheder hos Blindes Arbejde og en god mulighed for at bruge og udvikle kompetencer, samt at være en del af et arbejdsliv.

Mobilitet kan være en udfordring for nogle af vores medarbejdere, så derfor er det vigtigt for os at være tilgængelige flere steder i Danmark gennem vores butikker og håndværksteder. På nuværende tidspunkt er vi i København, Århus, Odense, Horsens og Slagelse - samt enkelte enmands-arbejdspladser i Ulfborg, Silkeborg, Hjallerup og Agersø.

Det er vigtigt for os, at vi er tæt på vores kunder, og vores butikker med navnet Vi Ses er altid et besøg værd, når man gerne vil have en unik og positiv oplevelse.