Udvidelse af bestyrelsen – vi søger kandidat

Udvidelse af bestyrelsen – vi søger kandidat

Den erhvervsdrivende Fond Blindes Arbejde er en socialøkonomisk virksomhed, hvis kerneopgave er at skabe job- og uddannelsesmuligheder for synshandicappede gennem håndværk, industri, salg og service.

I forbindelse med de strategiske målsætninger og formålet for fonden er det relevant hele tiden at se på om bestyrelsen har de relevante kompetencer. Vi søger derfor nu et ekstra bestyrelsesmedlem.

Visionen for virksomhedens fremtid og strategien for at nå denne vision er båret af viden og kompetencer i bestyrelsen, hos direktionen samt hos medarbejderne. I den strategiske plan er det væsentligt, at der er en bred kompetence sammensætning i forhold til de markeder, virksomheden skal operere i.

Som socialøkonomisk virksomhed er der dels den sociale indsats, dels den økonomiske bæredygtige forretning, som begge skal sikres fremdrift. Indenfor den økonomiske forretning er der salg af ydelser og produkter. Ydelser i høj grad til det offentlige i form af tilbud indenfor Serviceloven og Lov om Aktiv beskæftigelsesindsats og produkter i form af fysiske håndværksprodukter af høj kvalitet.

Der er selvfølgelig enkelte ’cross-over’ forhold – dels sælges ydelser i form af produktionstid til andre virksomheder (underleverandør/samarbejdspartnere) – dels sælges ydelser til en bredere skare i form af foredrag og workshops (uddannelsesinstitutioner, skoleklasser, private og erhverv).

Kompetencerne i bestyrelsen skal afspejle viden indenfor socialøkonomi, forretningsdrift og økonomistyring, kommunale ydelser og offentlige-private samarbejdsmodeller, rekruttering og kompetenceudvikling og uddannelse indenfor målgruppen, markedsføring og branding, produktionsindsigt og generelt udvikling af organisationer samt strategiarbejdet for en virksomhed i krydsfeltet mellem beskæftigelses-, social- og erhvervspolitik.

Det strategiske arbejde handler i de kommende år i særlig grad om at styrke forretningsdelene til både B2C, B2B og B2G på en måde, hvor digitale muligheder, kommunikation og partnerskaber skal indtænkes som nogle af værktøjerne.

Bestyrelsen har især brug for at blive suppleret med følgende kompetencer:

  • Indgående kendskab til digital markedsføring – omnichannel markedsføring og forretningsmodeller til kobling af fysiske butikker, online butik til både B2C, B2B og B2G kundesegmenter.
  • Kendskab til fysisk detailhandel
  • Kendskab og viden om Etisk Handel, ESG og CSR, som strategiske mål og handleplaner

Det vil desuden være en fordel, hvis kandidaten har

  • Kendskab til arbejde med forretningsstrategi, økonomistyring og ledelse.
  • Viden og forståelse for socialøkonomisk virksomhedsdrift, som er formålsdrevet
  • Tidligere ledelseserfaring og bestyrelseserfaring

Den aktuelle bestyrelse består af bestyrelsesformand og næstformand fra Dansk Blindesamfund, 3 professionelle bestyrelsesmedlemmer med direktør-/partnerbaggrunde samt 2 medarbejderrepræsentanter.  Der ydes et mindre honorar for bestyrelsesarbejdet, som er ca. 5 møder årligt.

Proces for rekruttering:

  • Respons om interesse/spørgsmål til bestyrelsesformand Ask Løvbjerg Abildgaard eller direktør Kristin Espedal senest d.15.12.2023
  • Bestyrelsesformands dialog med potentielle kandidater med henblik på indkaldelse af 2 til 3 til en en caseopgave og dialog med samlet bestyrelse i februar.
  • Forventet indtrædelse i bestyrelsen i marts 2024


Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Følg hverdagen i en socialøkonomisk håndværkervirksomhed.
Vi udsender løbende nyhedsbreve om nye aktiviteter, gode tilbud og rabatter.