Verdensmål til hverdagsmål i uge 41 – Bispebjerg Lokaludvalg

Verdensmål til hverdagsmål i uge 41 – Bispebjerg Lokaludvalg

Vi er med i verdensmålsugen på Bispebjerg (Kbh. Nordvest) fordi det giver god mening for os at samarbejde med lokalmiljøet.

Blindes Arbejde arbejder med fire af verdensmålene, hvor verdensmål 8 klart er det der optager os mest. Det er nemlig vores mission at skabe jobs til personer med synshandicap. I perioden fra 2013 – 2018 har vi skabt 14 fleksjob og 9 almindelig jobs til personer med synshandicap. Derudover også 10 fleksjob til personer med andre udfordringer end synshandicap. Af de skabet jobs har 7 været til unge under 35 og heraf var 3 under 24 år.

Verdensmål 12, der omhandler ansvarligt forbrug og produktion er en del af vores fokus på at fremstille produkter der holder længe, at vi reparerer stole, vi genbruger emballage og vi anvender restmaterialer fra andres produktioner.

Verdensmål 4, der omhandler kvalitetsuddannelse ligger godt i tråd med verdensmål 8 og derfor har vi siden opstarten i 1929 været optaget af erhvervstræning i håndværksfærdigheder. Vi har i gennemsnit 5 personer om året der gennemfører den interne træning og modtager diplom. Vi har haft en EGU elev med synshandicap indenfor håndværk.  Blindes Arbejde samarbejder med IBOS (Instituttet for Blinde og svagsynede) omkring praktikpladser for elever i STU forløb. I perioden fra 2017 – 2018 udviklede vi BA Akademi, som en model for uddannelse af salgsassistenter. Uddannelsesmodellen der kombinerede AMU-kurser og interne workshops blev udviklet i samarbejde med Niels Brock Handelsskole og Handelsfagskolen i Odder.

Verdensmål 17, der omhandler partnerskaber for handling er der hvor Blindes Arbejde indgår samarbejder med Dansk Blindesamfund om bl.a. at skabe udvikling af håndværksproduktion hos personer med synshandicap i Mongoliet. Det er her vores partnerskaber og samarbejder med kommuner omkring jobskabelse, afklaring af arbejdsevne, opkvalificering af personer med synshandicap indgår. Men det er også her hvor kommuner kan tænke ansvarligt forbrug ved at indkøbe produkter og indgå samhandelsaftaler. Blindes Arbejde indgår også andre former for partnerskaber med kommercielle virksomheder, NGOer og uddannelsesinstitutioner. Der har i de senere år været samarbejde med Designskolen i Kolding, Københavns Erhvervsakademi, CBS og DTU.

KOM TIL ÅBENT HUS i uge 41 og oplev vores produktion og hør mere om vores arbejde.

 Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Følg hverdagen i en socialøkonomisk håndværkervirksomhed.
Vi udsender løbende nyhedsbreve om nye aktiviteter, gode tilbud og rabatter.