Om Blindes Arbejde

header-34

Om Blindes Arbejde

Blindes Arbejde er en erhvervsdrivende fond, der skaber arbejdspladser til borgere, der er blinde eller stærkt svagsynede. Den gode historie hos os er, at vi skaber balance mellem godt håndværk og socialøkonomisk bæredygtighed.

Formål

Blindes Arbejde er en erhvervsdrivende fond med et formål om at uddelingsmidler (såfremt der er overskud) skal geninvesteres i virksomheden til gavn for at skabe flere arbejdspladser til borgere, der er blinde eller stærkt svagsynede.

Historie

Blindes Arbejde blev stiftet i 1929 som aktieselskab, fra 1984 var virksomheden selvejende revalideringsinstitution med driftsoverenskomst i Københavns Kommune. I 2005 blev virksomheden etableret som selvstændig erhvervsdrivende fond. Siden stiftelsen har virksomheden været landsdækkende. I 1950 og 60’erne med over 300 medarbejdere og 12 butikker, hvorefter alle butikker blev nedlagt i starten af 1980’erne.

I starten af 1990’erne indledtes etablering af de nuværende butikker med en butik i det indre København, som åbnede i 1993, og herefter fulgte en butik i Aarhus i 1999. Herefter var åbning af butikkerne i Horsens i 2005 og i Odense i 2008.

I 2015 åbnede vi en butik i Slagelse med en særlig kobling til genbrug. Denne butik har vi desværre måtte lukke igen i 2018. I 2019 åbnede vi endnu en butik i Ikast-Brande. Denne butik har vi desværre også måtte lukke igen.

Gennem årene har omfanget af samarbejdspartnere i kommunerne, i erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og øvrige aktører også været skiftende.

Hvad vi laver

Vi er en håndværksvirksomhed, der fremstiller produkter til private husstande, til erhvervsvirksomhederne, og kommunale arbejdspladser, som har behov for koste, børster, tekstiler og kurve af gode råvarer og med lang holdbarhed.

Mission

Missionen er at vi skal skabe flere job- og beskæftigelsesmuligheder for blinde og svagsynede, og det gør vi ved at øge opmærksomheden på ‘de kloge hænder’ og ‘nærværende kundeservice’ som stærke kompetencer og ressourcer.

Vision

Visionen er at blive nationalt og internationalt anerkendt for vores design og håndværksprodukter, samt nærværende kundeservice i alle vores salgskanaler. Dette med en tydelig balance mellem vores sociale og økonomiske bæredygtighed.

Værdier

  • Ansvarlig rummelighed
  • Kvalitet & Service
  • Fleksibilitet
  • Udvikling

Butikker & Værksteder

Mobilitet kan være en udfordring for nogle af vores medarbejdere, så derfor er det vigtigt for os at være tilgængelige flere steder i Danmark gennem vores butikker og værksteder.

På nuværende tidspunkt er vi i København, Odense, Horsens, og Aarhus – samt enkelte enmands-arbejdspladser i Ulfborg, Silkeborg, Hjallerup og Agersø. Vi har i slutningen af 2020 oprettet et værksted i Fredericia.

Det er vigtigt for os, at vi er tæt på vores kunder, og vores butikker med navnet Vi Ses er altid et besøg værd, når man gerne vil have en unik og positiv oplevelse.

Beskæftigelse & Job hos os

Blindes Arbejde tilbyder flere muligheder for beskæftigelse og er godkendt til tilbud under Serviceloven, som fremgår af www.tilbudsportalen.dk.

I denne sammenhæng har vi samarbejde med mange kommunale forvaltninger på voksen- og handicapområdet, samt jobcentre. I samarbejde med jobcentre og andre aktører, indgår vi gerne i jobafklaringer og ressourceforløb.

Vi samarbejder gerne med kommuner omkring udvikling af det socialøkonomiske område, og deltager i flere lokale netværk omkring dette.

Københavns kommune er myndighed omkring godkendelser og tilsyn for alle enhederne og tilbuddene under Serviceloven.

De forskellige jobtyper

Beskyttet beskæftigelse:
Har du en førtidspension og gerne vil være en del af vores arbejdsplads, så er der mulighed for at få en bevilling til dette via din kommune. Vi har altid mulighed for at etablere en plads. Der er forskellige kriterier der skal være opfyldt, som vores socialrådgiver kan være med til at vejlede omkring. Som udgangspunkt behøver du ikke have kendskab til eller faglig kunnen indenfor håndværk, butikssalg, service, lager eller andet, men interessen og lysten til at lære det. Samtalen om ansættelse er med den nærmeste leder og socialrådgiver.

Skånejobs eller job med løntilskud:
Har du en førtidspension, og samtidigt kendskab til et fag eller bestemte faglige kompetencer indenfor et af vores jobområder, så kan der være mulighed for en ansættelse i et skånejob. Disse jobs kan etableres, hvis der er en mulig jobåbning indenfor det arbejdsområde, hvor du har kompetencer. Samtale om ansættelse er med den nærmeste leder og socialrådgiver.

Fleksjob:
Har du en bevilling på et fleksjob og interesse for at lære et fag, eller bruge de faglige kundskaber du har på en ny måde? Særligt ved fleksjob er, at vi sammen med dig, og i samråd med din kommune, skal finde frem til den rette arbejdsintensitet i fleksjobbet. Fleksjob kan vi etablere indenfor forskellige jobområder, og har vi ikke det helt rette match hos os, så forsøger vi at pege på muligheder andre steder. Når vi etablerer et fleksjob, så kan der være en kortere eller længere praktikperiode med oplæring, og for at finde frem til det rette antal timer, skånebehov og arbejdsintensitet.

Søger du fleksjob kan det starte med en praktik. Kan vi skabe et job, så skal du lave en kort ansøgning og et CV, som sendes/gives til vores direktør.

Deltids- og fuldtidsstillinger:
Hvis stillinger er ledige indenfor et bestemt område, slår vi stillingerne op på forskellige platforme.
Stillinger kan i nogle tilfælde opslås som interne stillinger, hvor vi dog samtidigt også kontakter samarbejdspartnere i jobcentre rundt i landet.

Alle ansættelser inden for fleksjob, deltids- og fuldtidsansættelser indgås med direktøren. Socialrådgiveren varetager ansøgninger om hjælpemidler eller anden kompensation. Den nærmeste leder er selvfølgelig også med i processen, og hvis der er tale om en opslået stilling, er der samtaler med et ansættelsesudvalg.

Vores formål med at skabe jobs for blinde og stærkt svagsynede går igennem alle jobåbninger. Vi er desuden optaget af at leve op til en mangfoldigt sammensat medarbejdergruppe ift. alder, etnicitet, køn, seksualitet og handicap.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Følg hverdagen i en socialøkonomisk håndværkervirksomhed.
Vi udsender løbende nyhedsbreve om nye aktiviteter, gode tilbud og rabatter.