Job & Oplæring

header-41

Job & Oplæring

Alle har noget at bidrage med og alle skal være en del af arbejdsfællesskabet – uanset ressourcer. Det er en af vores kerneværdier, når vi ansætter og uddanner mennesker. Det vigtige er at finde en god balance mellem kompetencer, arbejdsintensitet og opgaver.

Vi samarbejder med kommuner og jobcentre, men også med andre organisationer som har med beskæftigelse af blinde og svagsynede at gøre.

Vi samarbejder for eksempel med Instituttet for Blinde- og Svagsynede, diverse synscentraler og kommunikationscentre, Dansk Blindesamfunds konsulenter, andre aktører og leverandører af hjælpemidler. Vi afklarer arbejdsevnen hos den enkelte på forskellige måder:

Jobtræning og afklaring af arbejdsevne – Indblik i kompetencer

Alle som arbejder hos os, får sit eget individuelt tilrettelagte forløb. Det sker under Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats inden for vores fagområder: Håndværk, butik, og i København også lager.

Alle vores tilbud er beskrevet i et hæfte, som du finder lige her. Der er løbende plads til 1-2 forløb for ressourceforløb/praktikanter i hver af vores afdelinger samt 6-8 i København, og det lyder måske ikke af meget.

Men for os handler det om at gøre tingene grundigt og ordentligt – i alt hvad vi gør. Så hellere færre personer, som til gengæld får masser af nærvær og en grundig oplæring. Kvalitet frem for kvantitet.

Oplæring i håndværk og butiksfag

Vi oplærer i tre forskellige håndværk: Børstebinding, kostetrækning og stoleflet.

Børstebinding oplæringen er meget systematisk – det er et program med grundmodul og hovedmodul, som til sidst fører medarbejderen frem til en intern svendeprøve, som bedømmes af en uddannelses- og kvalitetsleder og direktøren.

Prøven består af arbejdsteknikker, kvalitetsvurdering og egenkontrol, kendskab til materialerne, samt arbejdsintensitet. Oplæringen er berammet til 480 timer, men forløbene tilrettelægges individuelt. Hvis du eksempelvis har en kort arbejdsuge, kan oplæringsperioden variere fra 13-52 uger.

Stoleflet-oplæringen giver medarbejderen en faglighed inden for forskellige former for fletteteknikker: kuvertflet, dobbeltflet og mere avancerede flettetyper. Oplæringen er berammet til mindst 300 timer, primært til teknik, og der indgår også kursusdage med ekstern underviser. Vi laver en intern ”svendeprøve”, når man har været igennem forskellige teknikker og forskellige stoleflet typer.

Butiksfag/salgsassistent er systematisk opbygget og består af et introduktionsprogram, hvor medarbejderen bliver oplært i dagligt butiksarbejde og de grundlæggende færdigheder inden for salg og service.

Det er berammet til mindst 200 timer. Også inden for salg og service har vi ambitioner, så i 2017-18 har vi udviklet Blindes Arbejde Akademi for salgsassistenter. Det betyder samtidig, at der også er kursus elementer på Handelsfagskolen i Odder – en brobygning til en egentlig uddannelse som salgsassistent.

Vores socialrådgiver varetager kontakten til kommunerne og jobcentre omkring aftaler af forløb, og det er også socialrådgiveren der indgår aftaler og opfølgning på aftaler omkring jobs i beskyttet beskæftigelse, inklusiv statusopfølgninger.

Socialrådgiveren samarbejder også med den enkelte og den nærmeste leder med at afklare behovet for hjælpemidler eller andre former for kompenserende tiltag.

Samarbejde omkring uddannelse

Det er vigtigt for os at se på kompetenceudvikling i kombination gennem intern ”mesterlære” og det ordinære uddannelsessystem eller andre uddannelsesaktører.

Handelsfagskolen i Odder har vi indledt samarbejde med omkring AMU kurser for vores medarbejdere og dette skal udvides til forløbet ”fra ufaglært til faglært”, som er brobygning til at få uddannelse, samt egentlige butikselev uddannelse.

Designskolen i Kolding indledte vi samarbejde med indenfor tekstilområdet i 2015 i forbindelse med udvikling af med-design projektet. Vi har fortsat kontakt til skolen, men vi har ikke haft kombinationsuddannelses forløb endnu.

Instituttet for Blinde og Svagsynede har vi samarbejde med omkring praktikforløb for STU elever der er i forløb på instituttet.

Ungdoms- og uddannelsesvejledninger i kommuner har vi samarbejdet med et par gange omkring EGU forløb indenfor håndværk og lager. Senest med et forløb i samarbejde med Tårnby kommune, der ledte til en ansættelse efterfølgende.

Formidling & Kurser

Vi vil gerne være formidlere af håndværk til børn og unge, samt andre interesserede, så derfor tilbyder vi forskellige arrangementer. Drejer det sig om undervisning i skolen i faget Håndværk og Design (4 – 7. klassetrin) eller en teamundervisning, så kan det både være hos os eller på skolen.

Åbent Hus:
Det er muligt at kontakte en af vores lokale afdelinger eller hovedafdelingen for besøg med rundvisning i vores håndværk.

Der kan være forskellige varianter over et sådant besøg, så kontakt butikslederen i den butik der er nærmest dig/jer eller kontakt salgsteamet i hovedafdelingen.
Dette er muligt for alle håndværkstyper at man kan se hvordan der arbejdes med håndværket som fag og særligt som fag med synshandicap.

Kursus/undervisning:
Dette gælder for børstenbinding. Vi kan arrangerer at skoleklasser kan komme ud til en afdeling og se håndværket og i mindre omfang kan prøve det. Vi kan arrangere at komme ud på en skole med et sæt af materialer til klassen og en eller to børstenbindere. Idet vi afsætter tid og ressourcer til dette, så vil der være en betaling for arrangementet.

Messer/markeder:
Vi deltager gerne på markeder/messer med fremvisning af vores håndværk i kombination med salg af vores produkter.

Ved enkelte arrangementer har vi også indgået aftale om at børn har kunne fremstille sin egen børste, som f.eks. på Roskilde Dyrskue, Fair Festival eller Aarhus Greenlight og andre markeder med fokus på bæredygtighed og håndværk.

Der er rigtig mange muligheder, og vi er åbne. Så kontakt din lokale afdeling eller tag fat i salgsteamet, så finder vi ud af noget.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Følg hverdagen i en socialøkonomisk håndværkervirksomhed.
Vi udsender løbende nyhedsbreve om nye aktiviteter, gode tilbud og rabatter.