Bestyrelse & Organisation

header-50

Bestyrelse & Organisation

Den erhvervsdrivende fond Blindes Arbejde er registreret som en socialøkonomisk virksomhed og ledes af en bestyrelse, der er sammensat af repræsentanter fra Dansk Blindesamfund, medarbejderrepræsentanter og eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelse

Fondens bestyrelse består af formand Ask Løvbjerg Abildgaard (Næstformand i Dansk Blindesamfund, tiltrådt juli 2020), samt Hans Rasmussen (Formand for Uddannelses- og beskæftigelsesudvalget i Dansk Blindesamfund, tiltrådt september 2007).

Medarbejderrepræsentanterne er Christian Gylche (valgt ind i nov. 2015 og genvalgt i februar 2017, samt 2021) og Anders S. Andersen (valgt ind i februar 2021). Det er vægtet, at mindst en af medarbejderrepræsentanterne skal være valgt blandt medarbejdere med synshandicap. Det har stort set altid været tilfældet at begge medarbejderrepræsentanter har synshandicap.

Eksterne bestyrelsesmedlemmer er Kenneth Flex (cand. scient.pol., direktør i DRC Dansk Flygtningehjælp Integration, tiltrådt marts 2020) og Steen Malmberg (M.Sc. Business Administration, B.Sc. Business Administration and Commercial Law,  tidligere observatør fra august 2019 og tiltrådt pr. marts 2020 som bestyrelsesmedlem), Signe Hollensen (journalist, senest martingchef i Kredsløb, samt forfatter til bogen; Content Marketing Bogen, 2014. tiltrådt april 2024)  Der er 1 vakant bestyrelsespost.

God fondsledelse

Fonden drives efter retningslinjer for god fondsledelse. Læs mere i denne artikel: Den erhvervsdrivende fond drives efter god fondsledelse. Læs mere i denne artikel: Rapportering om god fondsledelse.pdf

Organisation

Vi er ca. 65 medarbejdere, hvoraf 18 i fleksjob. Fleksjobansættelserne er steget gennem en årrække, hvilket blandt andet er en konsekvens af den strukturreform der var indenfor beskæftigelsesområdet i 2013.

Vi er stolte af, at mere end 65% af vores medarbejdere har et synshandicap, fordi vi ved, at alle kan byde ind med de ressourcer de har, når rammer og forventninger matcher hinanden.

Direktøren (CEO) varetager overordnet administrativ ledelse med udvikling af organisationen. I perioder indgår direktøren direkte i driftsledelsesopgaver indenfor et eller flere fagområder. Dette medvirker til en meget flad struktur og nærhed gennem ledelse. Det er også direktøren der i samarbejde med bogholderiet varetager drift af økonomi, HR og herunder arbejdsmiljø, samt er daglig leder for det interne serviceteam.

Driftsledelsen består af fagledere indenfor de enkelte afdelinger, hvor vi udfolder ledelse til at kunne indgå som en del af de forskellige ansættelsesformer. Det betyder at du kan indgå som fagleder eller med fagleder funktioner uanset ansættelsesform. Vi lægger vægt på at se på de kompetencer den enkelte har.

Vores ledelsesområder er derfor butiksleder, produktionsleder, salgsleder, lagerleder, udviklings- og kvalitetsleder indenfor børstefaget og uddannelsesleder indenfor butiksfaget (BA Akademi).

Håndværk & Handel

Organisationen er delt op i to hovedområder, som er henholdsvis håndværk og produktion, som det ene hovedområde og handel og salg, som det andet hovedområde.
I stort set alle vores butikker er konceptet en kombination af håndværk og handel, så vores kunder der møder os rundt om i landet kan opleve produktionen tæt på.

Det giver os den særlige fordel at vi kan tilbyde en større variation af jobmuligheder i de lokale afdelinger.

Vi har enkelte håndværkere der har hjemmearbejdsplads, hvilket er betinget at begrænsninger i mobilitet fra deres bopæl. Det drejer sig om placeringer på Agersø, Ulfborg, Aarhus og Silkeborg. I 2020 har vi etableret et særligt samarbejde med KFUM Soldatermission i Fredericia, hvor vi lejer os ind i værkstedslokaler tilknyttet deres genbrugsbutik. På den måde kan vi skabe et nyt lokalt arbejdssted for op til 4-5 medarbejdere. I 2020 er der startet 2 medarbejdere.

Tilknyttede fagområder

Vi er knyttet sammen som én organisation med decentrale enheder. Alle enheder serviceres fra vores hovedafdeling i København NV.

Vores hovedlager er dermed placeret i København NV, sammen med reception og serviceteam, administration, regnskab og bogholderi.

Salgsorganisationen har også hovedsæde i København NV med varetagelse af salg til erhvervskunder, forhandlere og andre partnerskabsaftaler. Markedsføring og anvendelse af social medier, samt OUTLET igangsættes fra salgsorganisationen, men kan foregår både centralt og decentralt.
Vi vil gerne hele tiden tæt på vores kunder og samarbejdspartnere ved at knytte de forskellige del af organisationen sammen, så det giver den bedste oplevelse på kunderne.

Internetkunderne kan benytte særlig gratis fragtservice ved at afhente pakker i vores butikker.

Social & Job

Vi er optaget af at øge koblingen mellem beskæftigelse og kompetenceudvikling. Vi har dermed en stabsfunktion der varetager samarbejdet både eksternt og internt omkring ressourceafklaring og jobskabelse.

Det er vores kerneopgave at være jobskabende og videregive viden omkring hvordan man kan anvende forskellige arbejdsteknikker, hjælpemidler og seende assistance indenfor de forskellige fagområder.

I alle fagområder tager vi praktikanter ind efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (§ 91 og § 57). Hvis det kan fører til jobskabelse, så bliver der arbejdet på længere ressourceforløb med kvalificering af kompetencer og løntilskudsaftaler

I de senere år har flere praktikaftaler kunne udvikles til regulær ansættelse.

Vores tilbud indenfor Serviceloven fremgår af www.tilbudsportalen.dk , og er underlagt økonomisk og socialfagligt tilsyn af Københavns kommune, som er kommune for vores hovedkontor.

Revision

Blindes Arbejdes revision varetages af revisionsfirmaet Redmark, og Årsrapporten foreligger hvert år i 1. kvartal, hvor den indrapporteres til Erhvervsstyrelsen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Følg hverdagen i en socialøkonomisk håndværkervirksomhed.
Vi udsender løbende nyhedsbreve om nye aktiviteter, gode tilbud og rabatter.